Monday, November 5, 2012

Syarat wajib Puasa ~


Syarat Wajib Puasa

1.Beragama Islam
2.Baligh (telah mencapai umur dewasa)
3.Berakal
4.Berupaya untuk mengerjakannya 
5.Sihat
6.Tidak musafir         
 INFO ~


 (*) Sihat, tidak dalam keadaan sakit.

 (*) Menetap, tidak dalam keadaan musafir. 
       Allah ta’ala berfirman (yang artinya),Dan barangsiapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.(Al Baqarah: 185).

Kedua syarat ini termasuk dalam syarat wajib menunaikan puasa dan bukan syarat sahnya puasa dan bukan syarat wajibnya qodho’ puasa. Kerana  syarat wajib menunaikan puasa di sini gugur pada orang yang sakit dan orang yang musafir. Ketika mereka tidak berpuasa , barulah mereka qodho’ berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika mereka meneruskan puasa, tetap sah. 

(3) Suci dari haidh dan nifas.
      Dari Mu’adzah dia berkata, Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, ‘Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?’ Maka Aisyah menjawab, ‘Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ‘ Aku menjawab, ‘Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya.’ Dia menjawab, ‘Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat’.” (HR. Muslim).

 Berdasarkan kesepakatan para ulama pula, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqodho’ (mengganti di hari lain) puasanya.


Suasana waktu menunggu berbuka puasa di Masjid Nabawi ~

2 comments: