Wednesday, November 14, 2012

Latihan 2 ( Hikmah berpuasa )

Latihan seterusnya....

B )  Pilih dan tulis hikmah 
       berpuasa.  • Melahirkan rasa syukur kepada Allah
  • Melemahkan tubuh badan
  • Meningkatkan ketakwaan kepada Allah
  • Melahirkan insan yang mudah putus asa
  • Memberi kerehatan kepada sistem penghadaman
  • Melatih diri dengan sifat mahmudah


  1.   __________________________________________________________
     2.    __________________________________________________________

     3.    __________________________________________________________

    4.    ___________________________________________________________

No comments:

Post a Comment